OZ 3MRsport pre talenty

Spolu s Vami rozvíjajme šport

 

Občianske združenie 3MRsport pre talenty vzniklo práve pre to, aby podporovalo mládež a šport. Spolu s Vami a vďaka Vášmu pohybu vieme podporiť mladé talenty, ktoré by inak z ekonomických dôvodov ani nedostali šancu, v ich športovej budúcnosti.

Tak ako na všetko, aj na šport sú potrebné peniaze. Mnohým rodinám však z rôznych dôvodov chýbajú zvyšné finančné prostriedky na to, aby mohli svoje deti podporovať v ich športovej budúcnosti. Šport však dáva deťom nielen pohyb. Učí ich aj sebadisciplíne a motivuje ich napredovať a rozvíjať svoje schopnosti. Preto sme sa popri podpore rekreačného pohybu a amatérskeho športu rozhodli, že podpora mládeže v ich športovom rozvoji sa stane našou ďalšou dôležitou aktivitou, ktorej sa budeme venovať.

Naše občianske združenie bude cez organizáciu rôznych športových podujatí pre deti, mládež a rekreačných športovcov finančne a materiálne podporovať “športuchtivé” deti v ich športovej budúcnosti. Pomáhať im budeme aj za pomoci našich aktivít v oblasti osobných, skupinových a nápravných cvičení a za pomoci našich partnerov.

 

Program pomáhaj pohybom

 

Zapojte sa do nášho programu “POMÁHAJ POHYBOM”. Pomôž tým sebe aj deťom v ich budúcnosti. Každý kto sa zapojí do nášho programu, získa výrazné zľavy na nami poskytované služby osobných trénerov, skupinových cvičení, nápravných cvičení, SM systém a masáží ( viac informácii tu: naše aktivity). Pomôže tak nielen sebe získať stratenú kondíciu, silu a zbaviť sa bolestí pohybového aparátu, ale dáte aj šancu deťom, ktoré by ju inak nedostali,  navštevovať ich vytúžený šport. Možno aj práve vy sa budete podieľať na podpore budúcej športovej hviezdy.

Ako sa zapojiť do programu?

Ak ste klientom 3MRsport, alebo SM systém Maja, stačí ak každý mesiac po dobu cvičenia s nimi, podporíte naše deti sumou 23€ na účet OZ 3MRsport pre talenty – IBAN: SK72 0900 0000 0051 7813 2732. Automaticky získavate zľavu na všetky nimi poskytované služby. Viac informácii o zľavách a cenách nájdete tu: Cenník služieb.

 

Aj 1€ tvorí budúcnosť.

 

Pomáhať môžete aj keď nepatríte medzi aktívne športujúcich ľudí. Ak Vám záleží na budúcnosti našich detí a športu, aj jedno euro mesačne môže pomôcť v ich športovom rozvoji. Zaslaním len jedného eura mesačne na účet OZ 3MRsport pre talenty- IBAN: SK72 0900 0000 0051 7813 2732, sa aj vy budete podieľať nielen na zlepšovaní budúcnosti mladých talentov, ale aj na budúcnosti nás všetkých.

“Mesto, ktoré nestavia športoviská pre deti a mladých, bude za desať-pätnásť rokov stavať polepšovne a väznice.” Tomáš Baťa. 

 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa spolu s nami zapojili, alebo sa ešte len zapojíte do našich aktivít. Ďakujeme Vám za každú podporu. Za Vašu finančnú, materiálnu, marketingovú podporu alebo za Vašu spoločnú účasť na našich projektoch. Spolu s Vami tak pomáhame podporovať mládežnícky šport na Slovensku. Poďme spolu priniesť radosť do života detí. Ďakujeme.

 

Našimi partnermi sú: 

Podaj ďalej Prešov – facebook.com/podajdalejpresovwww.podajdalejpresov.com 

SM systém Maja – facebook.com/smsystempresov

2BV, s.r.o. – www.2bv.sk

 

Kontakt na nás:

Občianské združenie 3MR sport pre talenty

Lesná 6A, 08001, Prešov

Číslo účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 7813 2732

Telefónne číslo: +421949228448

 

 

OZ 3MRsport, pre talenty, šport, pomáhaj pohybom, cvičenie Prešov